شهردار تبریز با اشاره به عزم شهرداری تبریز در تقویت زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل عمومی گفت:تعداد اتوبوس های ناوگان اتوبوسرانی تبریز به ۷۸۰ دستگاه رسید .

به گزارش تبریزمن، صادق نجفی در بازدید از مراحل آماده‌سازی طرح توقفگاه جنوبی اتوبوس شرکت واحد، اظهار کرد: افزایش توان پشتیبانی ناوگان حمل ‌و‌نقل عمومی، هدف ایجاد توقف‌گاه‌های اتوبوسرانی در تبریز است .

وی افزود : این رویکرد، در هر دو بخش افزایش اتوبوس‌های شرکت واحد و ساخت توقف‌گاه‌های مجهز و زیبا مورد توجه قرار داده است.

نجفی بیان داشت: ایجاد توقف‌گاه‌های شرکت واحد اتوبوس‌رانی در محدوده‌های چندگانه حومه شهر، اقدامی مهمی است که نقش اساسی در توزیع ترافیکی شهر و افزایش پشتیبانی ناوگان اتوبوسرانی خواهد داشت.

وی با اشاره به افزایش تعداد اتوبوس‌های شرکت واحد از ۴۶۷ دستگاه در سال ۱۳۹۲ به ۷۸۰ دستگاه در زمان حاضر، گفت: برنامه‌ریزی شهرداری تبریز برای ادامه روند افزایشی اتوبوس‌ها، نیازمند اقداماتی است که ایجاد توقف‌گاه‌های چندگانه از آن‌ جمله است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :