نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

به گزارش تبریزمن،بر اساس طرح یک فوریتی مجلس، شورای اسلامی شهرهای با جمعیت یک میلیون نفر تا ۲ میلیون نفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل خواهد داشت.
نمایندگان کلیات طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.
این طرح که برای بررسی به کمیسیون شوراها ارجاع شده بود، پس از جلسات مکرر با حضور پیشنهاد‌دهندگان، نمایندگان دستگاه‌های ذیربط، مشاوران و پژوهشگران مرکز پژوهش‌ها مورد رسیدگی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب رسیده بود.
وکلای ملت با ۱۴۲ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن علنی، کلیات این طرح را مصوب کردند.
*طبق مصوبه مجلس: تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر کاهش یافت
وکلای خانه ملت پارلمان پس از تصویب کلیات، وارد بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران شدند و ماده یک آن را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر به شرح ذیل است:
الف- شهرهای تا ۵۰ هزار نفر، پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل
ب- شهرهای با جمعیت ۵۰ هزار نفر تا ۲۰۰ هزار نفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل
پ- شهرهای با جمعیت ۲۰۰ هزار نفر تا ۵۰۰ هزار نفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل
ت- شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر، ۱۱ نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل
ث- شهرهای با جمعیت یک میلیون نفر تا ۲ میلیون نفر، ۱۳ نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل
ج- شهرهای با جمعیت بیش از ۲ میلیون نفر، ۱۵ نفر عضو اصلی و ۱۰ نفر عضو علی‌البدل

چ- شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی‌البدل
طبق تبصره این ماده، ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.
وکلای ملت با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن علنی، ماده یک این طرح را به تصویب رساندند.
به گزارش فارس، پیش از این تعداد اعضای اصلی شورای شهر تهران ۳۱ عضو و تعداد اعضای علی‌البدل هم ۱۲ نفر بود که طبق مصوبه امروز مجلس تعداد اعضای اصلی شورای شهر تهران ۲۱ نفر و تعداد اعضای علی‌البدل هم ۱۱ نفر خواهد بود.
*اصلاح نحوه خاتمه خدمت شهرداران از سوی مجلس
نمایندگان خانه ملت در ادامه در بررسی طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تبصره ۴ ذیل بند یک ماده ۷۱ قانون مزبور را اصلاح کردند.
بر طبق این اصلاحیه که در قالب ماده ۲ در طرح آمده بود دوره خدمت شهرداران در صورت استعفای کتبی با تصویب شورا، برکناری توسط شورای شهر در صورت از دست دادن یکی از شرایط قانونی با رعایت مقررات ذیربط و تعلیق طبق مقررات قانونی خاتمه می‌پذیرد.
نمایندگان مجلس ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را با ۱۳۸ رای موافق، ۹ رای مخالف و ۵ رای ممتنع به تصویب رساندند.Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :