رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت: با تصمیم و نظر شورای اسلامی شهر تبریز افزایشی در عوارض اخذ پروانه ساختمانی در بودجه و تعرفه عوارض محلی سال آینده صورت نخواهد گرفت.به گزارش تبریزمن، شهرام دبیری در صحن علنی شورای اسلامی شهر تبریز با اعلام این مطلب گفت: شورای شهر تبریز از هفته جاری بررسی تعرفه عوارض محلی و بودجه سال آینده تبریز را آغاز می کند.

وی با اشاره به اینکه شورای شهر تبریز در صورت نیاز جلسات فوق العاده ای را برای بررسی و تصویب بودجه شهر و تعرفه عوارض محلی سال ۹۵ برگزار خواهد کرد بر ضرورت تصویب و ارسال به موقع لایحه بودجه و تعرف عوارض محلی تاکید کرد.

دبیری با بیان اینکه نظر شورا بر عدم افزایش تعرفه عوارض محلی تبریز می باشد گفت: به جزا موارد خاص که به صورت بخشنامه به شورا ارسال شده است در تعرفه عوارض سال آینده شهر تبریز شاهد افزایشی نخواهیم بود.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :