مسئول روابط عمومی و تبلیغات سپاه عاشورا گفت: مسئولیت و رسالت اصلی و مهم امروز پاسداران در حوزه های فرهنگی و نرم افزاری تعریف شده است.

سرهنگ علی اصغری یکشنبه شب در جمع کارکنان سپاه ناحیه هریس با اشاره به نقش مهم و حیاتی فرهنگ در صحنه های مختلف سیاسی و اجتماعی، افزود: با توجه به دغدغه های رهبر انقلاب در زمینه فرهنگ و ارتباط این مقوله مهم با ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه، می توان به اهمیت و جایگاه مهم آن پی برد.

وی اظهار کرد: در این اوضاع فرهنگی وظیفه شما افسران جنگ نرم، تشکیل جبهه فرهنگی و حرکت با همه توان در این عرصه است و این جبهه تشکیل نمی شود مگر با حضور همه مردم و ابتکارات مردمی که این ظرفیت مهم در سازمان عریض و طویل بسیج موجود است.

اصغری، فعالیت منظم و مستمر در حوزه های فرهنگی را مهم و موثر در تضمین آینده درخشان جامعه دانست و گفت: با توجه به هجمه های سنگین فرهنگی دشمنان علیه ایران اسلامی، لازم است با تفکر و تجهیزات کامل به مقابله با این توطئه های فرهنگی برویم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :