معاون حمل و نقل شهردار تبریز، تغییر رویکرد ترافیکی از سواره محور به پیاده محور را، با ایجاد پیاده راه ها در نقاط مختلف شهر ممکن دانست.

 به گزارش تبریزمن، یعقوب وحید کیا، با اعلام این مطلب گفت: مدت زمانی است که عابرین پیاده، به محور اصلی طرح های ترافیکی تبدیل شده اند و تمامی برنامه ریزی های ترافیکی در کشورهای پیشرفته، بر مبنای رفاه و اسایش عابرین پیاده طراحی می شود.

وی افزود: یکی از این طرح ها، ایجاد پیاده راهها در نقاط مختلف شهر و به ویژه در قسمت های مرکزی شهراست  که موجب حضور شهروندان در صحنه شهر و شرکت در فعالیت های متنوع در فضاهای عمومی شهر می شود.

معاون حمل و نقل شهردار، در ادامه به شرایط تبریز و تبدیل آن به شهری پیاده محور اشار و خاطرنشان کرد: برای آنکه تبریز به یک شهر پیاده مدار تبدیل شود، باید از لحاظ شاخص ها و مولفه های فیزیکی، مورد بررسی قرار گیرد تا در ذهن استفاده کنندگان به شهری متمایز ، ایمن، خاطره انگیز و سرزنده تبدیل گردد.

وحیدکیا اضافه کرد: مسیرهایی که در تبریز،  تبدیل به پیاده راه شده اند، خوشبختانه بازخورد خوبی در میان شهروندان داشته و در حال حاضر به عنوان مکان های حضور و تردد ایمن و آرام شهروندان، مورد استفاده جمع کثیری از شهروندان قرار می گیرد.

وحیدکیا متذکر شد:  با همین هدف مجموعه حمل ونقل شهرداری تبریز، برنامه ریزی و مطالعات جامعی در این خصوص انجام داده است و امیدواریم تا سال ۲۰۱۸ با اجرای طرح های مصوب بتوانیم در راستای احداث و ایجاد پیاده راه های جدید،  قدم های موثری برداریم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :