زمان انتخابات یاد شده از نهم اردیبهشت به بیست و ششم اردیبشهت ماه جاری ساعت ۳۰/۱۶ تغییر یافت.

به گزارش تبریزمن، براساس این گزارش انجمن هنرهای نمایشی ایران با تاسیس شعب انجمن در استان ها در نظر دارد هنرمندان حوزه ی تئاتر را به کار و تلاش بیشتر به خصوص در زمینه  تولید آثار ارزشمند و اجرای مستمر در تالارهای نمایشی با تکیه بر اهدافی همچون کمک و حمایت از تولید و اجرای نمایش در کلیه شهرستانها، پشتیبانی و حمایت از پروژه های پژوهشی، انتشار مجلات و فصلنامه های تخصصی تئاتر، وب سایت های تئاتر و چاپ متون نمایشی، تالیف و ترجمه توسط هنرمندان شهرستانی و حمایت ازآثار برتر نمایشی و ایجاد امکان اجرا در سایر نقاط کشور و حضور در رویدادهای بین المللی سوق دهد.

مشارکت در برگزاری جشنواره های تئاتر استانی و حمایت از برنامه های آموزشی و ایجاد پورتال و کتابخانه تخصصی تئاتر و گسترش و توسعه ی فضاهای نمایشی نیز از دیگر اهداف این انجمن محسوب می شود.

گفتنی است کلیه فعالیت ها و اقدامات شعب انجمن هنرهای نمایشی ایران در سراسر کشور باید براساس مفاد آئین نامه و چارچوب انجمن و مبتنی بر مقررات کشوری و سیاست های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و هماهنگ با برنامه های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ادارات کل استانها باشد.

شایان ذکر است که هیات رئیسه ی انجمن هنرهای نمایشی استان توسط مجمع عمومی انجمن که متشکل از هسته ی مرکزی گروههای نمایشی پروانه دار خواهد بود، انتخاب خواهد شد.

انتخابات انجمن نمایش استان بیست و ششم اردیبهشت ماه جاری ساعت ۳۰/۱۶ در تئاتر شهر تبریز برگزار می شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :