همزمان با آغاز ماه محرم ، روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان توسعه و عمران عون بن علی شهرداری تبریز اقدام به فضاسازی و نصب پرچم های سیاه و بنر در ساختمان اداری سازمان و طول مسیر اصلی تفرجگاه عینالی نمود.

به گزارش تبریزمن، همچنین پرچم بزرگ عزای حسینی با ابعاد ۱۴۰ مترمربع در محوطه ساختمان اداری سازمان برافراشته شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :