به گزارش تبریزمن، چندین مورد از آبگرفتگی و مسدود شدن معبر و توقف حرکت خودروها درمورخه ۹۴/۰۲/۱۵ به ستادخبری آتش نشانی گزارش داده شده است براساس همین گزارش درساعت ۶:۵۰ گیرکردن چندین دستگاه خودرو در محل تجمع آب واقع در زیرگزرابرسان به ستاد خبری سازمان اطلاع داده شد که بلافاصله اکیپهای نجات همراه با تجهیزات لازم اعزام و بارسیدن به محل مشاهده گردید دراثر تجمع آب درمحل زیرگذر چند دستگاه خودروگیر کرده وبه دام افتاده اند که بلادرنگ گروه نجات وارد عمل شده ونسبت به نجات افراد و خودروها اقدامات لازم را به عمل آوردند.

همچنین درساعت ۶:۵۰ آبگرفتگی و تجمع زیاد آب و گیرافتادن چندین خودرو واقع در زیرگذر جاده صنعتی روبروی شرکت موتوژن باستاد خبری اطلاع داده شد که بلافاصله گروه نجات از نزدیکترین ایستگاه (استگاه شماره۲)اعزام و با رسیدن به محل مشاهده گردید دراثر تجمع زیاد آب درمحل چندین خودرو به دام افتاده بلادرنگ آتش نشانان وارد عمل شده نسبت به نجات افراد و خودروها اقدامات لازم را انجام و ایمن سازی محیط را بعمل آوردند.

 

 

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :