اکنون دو طرف متوجه باشند که تمام پل‌های پشت سر خود را برای ارتباط و همکاری با یکدیگر خراب نکنند. بزنگاه‌هایی که نیاز به همکاری جدی طرفین در چهار سال آینده داشته باشند بسیار خواهند بود و اگر امروز متوجه کنترل فضای سیاسی شکل گرفته نباشیم، در لحظه بزنگاه برای رسیدن به همگرایی و وحدتی تاثیرگذار محتاج صرف انرژی و زمان زیادی خواهیم بود.

به گزارش تبریزمن، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دکتر پزشکیان، منتخب مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، در رابطه با انتخاب ریاست مجلس یادداشتی نوشت.

متن کامل این یادداشت که در روزنامه اعتماد منتشر شده است، به شرح زیر است:

موضوع انتخاب رییس مجلس آینده آنقدرها هم که گفته می‌شود در فضای تعاملی و با گفت‌وگو جلو نمی‌رود. برعکس به نظر سطح تقابل‌ها فرق چندانی با ادوار قبلی ندارد. درباره دوگانه آقایان لاریجانی و عارف می‌توان حرف‌های زیادی زد. ریاست هر دوی این چهره‌ها بر مجلس دهم می‌تواند معایب و محاسن خاص خود را داشته باشد. هر فردی هم می‌تواند قطاری از استدلال‌ها را برای ریاست هر یک از این دو نفر بیان کند. موضوع مجلس دهم و شکل‌گیری آن اما تنها به همین مساله ختم نخواهد شد. چنانچه در ادوار اخیر هم صرفا صف‌کشی برای رقابت ریاست تعیین‌کننده مناسبات پارلمان نبوده است.

به عبارتی اکنون وقت آن است که خطاب به دو طرف این میدان گفته شود که تمام بازی مجلس بعدی به همین موضوع خلاصه نخواهد شد. این بدان معنا نیست که رقابتی بر سر کرسی ریاست شکل نگیرد و گروه‌ها در این موضوع پای وزن‌کشی نروند. بلکه از آن جهت است که متوجه باشند بعد از این وزن‌کشی و رودررویی، مقاطع حساس زیادی خواهد بود که منافع ملی همکاری اطرافیان آقایان عارف و لاریجانی را می‌طلبد. این همان الزامی است که باعث می‌شود اکنون دو طرف متوجه باشند که تمام پل‌های پشت سر خود را برای ارتباط و همکاری با یکدیگر خراب نکنند. بزنگاه‌هایی که نیاز به همکاری جدی طرفین در چهار سال آینده داشته باشند بسیار خواهند بود و اگر امروز متوجه کنترل فضای سیاسی شکل گرفته نباشیم، در لحظه بزنگاه برای رسیدن به همگرایی و وحدتی تاثیرگذار محتاج صرف انرژی و زمان زیادی خواهیم بود و چه بسا صرف این انرژی و زمان هم نتواند در آن بزنگاه‌ها کارگر بیفتد.

امروز اگر جامعه از ما منتخبان مجلس دهم بپرسد که جای تعامل و گفت‌وگو بین شما که خود را نخبگان این جامعه و عصاره مردم می‌دانید، کجاست، چه جوابی خواهیم داشت؟ آن هم در یکی از تاریخی‌ترین شرایط کشور و در حالی که مناقشه برجام تازه وارد فاز جدید خود می‌شود. آیا دو طرف حاضر هستند تا این موضوع حیاتی و ملی به بهای رقابت ریاست مجلس پشتوانه خود را از دست داده یا تضعیف شده ببیند؟

هر ناظر مبتدی سیاسی هم می‌تواند تشخیص بدهد که صف‌کشی‌های شکل‌گرفته بر سر ریاست و حتی فراکسیون‌های احتمالی که در مجلس دهم تشکیل می‌شوند، بسیار ناپایدارتر از آن خواهند بود که بتوانند تعیین‌کننده فضای سیاسی غالب بر این دوره باشند. تقریبا تمام گروه‌های راه‌یافته به مجلس دهم شعار آرامش در رفتار سیاسی این دوره را یکی از شعارهای اصلی خود قرار داده‌اند و به همین شکل همه این گروه‌ها که معتقدند اصلی‌ترین وظیفه مجلس دهم رسیدن به اوضاع اقتصادی است، می‌گویند که این کار جز از مسیر تثبیت آرامش سیاسی امکان‌پذیر نخواهد بود. در حالی که هنوز مجلسی تشکیل نشده باید پرسید که فضای فعلی کدام نشانه روشن دال بر حفظ آرامش سیاسی را دارد؟ این آرامش را هیچ نیرویی از خارج مجموعه فعالان مجلس دهم به هم نمی‌زند و هر فضایی که تاکنون شکل گرفته، تحت تاثیر رفتارهای همه ما منتخبان بوده است. پس بهتر است از اینجای کار به بعد به جای دعوت یکدیگر به حفظ آرامش و صحبت کردن از لزوم آن برای دوره بعدی، قدری در عمل به‌ آن پایبند باشیم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :