به گزارش تبریزمن، تیم تراکتورسازی تمرین خود را، بعد از یکروز استراحت در زمین باشگاه سایپا برگزار کرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :