به گزارش تبریزمن، در تمرین دیروز تراکتورسازان، فردین عابدینی و سروش رفیعی تنها مصدومان این تیم زیر نظر تیم پزشکی به تمرینات اختصاصی پرداختند.

شجاع خلیل زاده نیز گفته می شود به دلیل استراحت و کسب اجازه از کادر فنی با لباس شخصی در تمرین دیروز حاضر شد.

1q (1)

1q (2)

1q (3)


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :