به گزارش تبریزمن، تیم تراکتورسازی بعد از پنج روز استراحت تمرینات خود را آغاز کرده و با توجه به ترمیم زمین چمن کمپ باشگاه، تمرینات به زمین چمن لشگر عاشورا منتقل شده است.

تونی اولیویرا و دستیارانش همچنان به تبریز بازنگشته و در استراحت به سر می برند.

تمرینات سرخ پوشان با توجه به برنامه ای که در اختیار دارند، زیر نظر مربیان بومی صورت می گیرد.

شاگردان تونی امروز نیز از ساعت ۱۶ در لشگر عاشور تمرین خواهند کرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :