به گزارش تبریزمن، تمرین تیم تراکتورسازی بعد از چند روز استراحت از دیروز آغاز شده است. سرخ پوشان امروز نیز از ساعت ۱۴ در کمپ اختصاصی زیر نظر کمک های تونی به تمرین پرداختند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :