به گزارش تبریزمن، تیم تراکتورسازی تمرینات خود را برای آمادگی در بازی با پدیده در کمپ اختصاصی ادامه می دهد.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :