به گزارش تبریزمن، شاگردان فراز کمالوند تمرینات خود را برای رویارویی با پرسپولیس در هوای سرد و البته آفتابی پیگیری کردند.

dsc_0225 copy dsc_0437 copy dsc_0428 copy dsc_0415 copy dsc_0375 copy dsc_0330 copy dsc_0322 copy dsc_0308 copy تمرین گسترش فولاد dsc_0254 copy dsc_0268 copy dsc_0287 copy dsc_0300 copy


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :