به گزارش تبریزمن، دکتر صادق نجفی در حاشیه بازدید از پروژه‌های تملک و مسیرگشایی با بیان این مطلب اظهار داشت: اگرچه تملک، به یکی از برنامه‌های ثابت توسعه و عمران شهری تبدیل شده، ولی شخصاً به هدفمندی و اولویت‌بندی این پروژه‌ها تاکید دارم.

وی ادامه داد: رقم‌های تملک گاه چنان هنگفت است که با هزینه یک اقدام عمرانی برابری می کند، از سوی دیگر، مالکان سکونتگاه‌های فرسوده نیز معمولاً جز به بهای هزینه نقدی، حاضر به فروش سکونتگاه خود نیستند.

دکتر نجفی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، تملک، باید به عنوان آخرین گزینه، و تنها در مواردی که راه چاره دیگری برای توسعه یک محدوده کم‌برخوردار نیست، مورد توجه قرار گیرد.

شهردار تبریز ادامه داد:  شهرداری، طبیعی است که در اجرای پروژه عظیم مسیرگشایی ۴۲ متری، چاره‌ای جز تملک مناطقی از قبیل یوسف‌آباد و ملازینال ندارد؛ اما این موضوع، نباید به یک رویّه رایج در برنامه‌های عمرانی شهر تبدیل شود.

وی متذکر شد: در سایر محدوده‌ها، هنر شهرداری باید این باشد که با اقدامات مدون و مشخص، موجبات ارتقای خود به خود ارزش افزوده در مناطق کم‌برخوردار را فراهم کند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :