معاون حمل و نقل شهردار تبریز، هدف از برگزاری طرح جامع سیستماتیک ارتقای سواد ترافیکی را، توانمند سازی شهروندان در شناخت عوامل ترافیکی تاثیرگذار در سلامت فردی و اجتماعی خواند.

به گزارش تبریزمن، یعقوب وحیدکیا، در دومین دوره از کارگاه های تربیت مربی برای اجرای طرح جامع سیستماتیک ارتقای سواد ترافیکی، با اشاره به تاثیر افزایش آگاهی ترافیکی شهروندان، گفت: تلفات انسانی بالا در حوادث رانندگی درونشهری سبب شده توانمند سازی مردم در شناخت عوامل تاثیر گذار بر سلامت فردی و اجتماعی، تصمیم گیری صحیح در انتخاب رفتار سالم ترافیکی و رعایت شیوه زندگی سالم در عبور و مرور، هدف اصلی و برنامه ریزی قرار گیرد.

وی ادامه داد: در قدم نخست با پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی بحث تدوین نظام نامه آموزش SHEP MODEL  در دستور کار قرار گرفت وبرای  آغاز، با حضور کارشناسانی  از ادارات، کارگاهها ، نهادها و سازمان ها و تشکیل کارگاههای تربیت مربی سواد ترافیکی، کار خود را آغاز کردیم که به شکل برنامه ریزی شده تا پایان سال در بخش های مختلف اجرا خواهد شد.

وحید کیا افزود: در میان کلانشهرهای کشور، طی ۴ سال اخیر، شاهد کاهش حوادث در شهر تبریز بوده ایم که به تبع آن کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت و پاره ای اثرات مثبت را در پی داشته است؛ این نتیجه نشان از فعالیت موثرمجموعه حمل ونقل دارد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :