رئیس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: در توسعه شهر تبریز طراحی شهری درستی از نظر مکان یابی و بررسی پهنه بندی زلزله اتفاق نیفتاده است.

به گزارش تبریزمن، دکتر شهرام دبیری در مراسم آغاز به کار دومین کنفرانس بین المللی ژئو تکنیک و مهندسی لرزه ای شهری اظهار کرد: حداقل ۱۹ مورد زلزله ویرانگر در طول تاریخ در شهر تاریخی تبریز اتفاق افتاده و به ثبت رسیده است که چند بار این شهر در اثر وقوع این زلزله ها با خاک یکسان شده و دوباره بازسازی شده است.

وی با اشاره به گسل شمال تبریز و ضرورت توجه و در نظر گرفتن خطر زلزله در تبریز گفت: بلند مرتبه سازی در حاشیه خط گسل تبریز صورت گرفته است و توسعه شهر در قسمت های جنوبی شهر که نسبت به آن مکان امن تر هستند اتفاق نیافتاده است.

دبیری افزود: شورای شهر و شهردار تبریز از کارشناسان و متخصصان امر انتظار کمک و ارائه برنامه های علمی و مشخص برای توسعه منطقی شهر تبریز هستند.

رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت: در مواجه با گسل شمال تبریز برخی مواقع با افراط و تفریط روبرو هستیم عده ای می گویند در کنار گسل تبریز به هیچ وجه نباید ساخت و سازی صورت گیرد که این به نظر من یک نظر افراطی و غیر منطقی می باشد از سوی این محل جایی کاملا مناسب برای توسعه شهر نبوده است توسعه تبریز در این قسمت از شهر که از دهه های گذشته آغاز شده است بیشتر از هر قسمت دیگر شهر قابل مشاهده است.

وی اظهار داشت: شورای شهر و شهرداری تبریز از سالهای گذشته اقدامات متعددی در برای پیشگیری از آسیب ها و خسارتهای زلزله احتمالی انجام داده است

دبیری با اشاره به سیاست های تشویقی شورا و شهرداری تبریز در راستای مقاوم سازی و بهسازی بناهای مناطق حاشیه و بافت فرسوده تبریزگفت: ارائه برخی بسته ها و سیاستهای تشویقی در مناطق حاشیه نشین و بافت فرسوده در همین راستا است.

شهرداری تبریز در این مناطق برای ساخت و ساز و بهسازی و مقاوم سازی بناهای غیر استاندارد و سکونتگاههای غیر رسمی به رایگاه پروانه صادر می کند و شهروندان می توانند نسبت به مقام و استاندارد سازی منازل خود در این مناطق اقدام نمایند

وی در ادامه با تاکید بر تداوم مسیرگشایی ها در مناطق کم برخوردار حاشیه ای و بافت فرسوده شهری گفت: هرچند در شهرهای دنیا معمولا پروژه ای به نام مسیرگشایی انجام نمی شود اما از آنجا که طراحی شهری در شهرهای ما بخصوص تبریز اتفاق نیفتاده است شهرداری تبریز حجم عظیمی از مسیرگشایی را در مناطق حاشیه ای و بافت فرسوده انجام داده است.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در پایان سخنانش با اشاره به تجربیات کشورهای زلزله خیز دنیا در مقابله با این رویداد طبیعی گفت: می توانیم با بهره گیری از تجارب و شیوه های مقابله و مواجهه این کشورها با زلزله میزان خسارات و زیانهای ناشی از زلزله احتمالی در تبریز را به حداقل برسانیم.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :