معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز، تاکید کرد که احداث زمین‌های چمن مصنوعی، در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی در سطح شهر صورت می‌گیرد.

به گزارش تبریزمن، محبوب  عبداله‌پور، با اشاره به اقدامات شهرداری در این زمینه، گفت: شهرداری تبریز از چند سال پیش، تبدیل میادین خاکی فوتبال به زمین چمن مصنوعی را طبق استاندارد فیفا شروع کرده است.
وی افزود: این حرکت می تواند ضمن توسعه زیرساخت‌های ورزشی، در ترغیب شهروندان به ورزش، نقش ارزنده ای را ایفا نماید و در عین حال، تبریز را بسوی اخذ استاندارد‌های جهانی در حوزه ورزش رهنمون سازد.
معاون فنی و عمرانی شهردار تبریز همچنین اظهار کرد: توسعه و ارتقا شاخص‌های سلامت شهروندان همواره مورد توجه مدیریت شهری تبریز بوده است و احداث سالن های ورزشی و چمن های مصنوعی فوتبال در مناطق مختلف، بخشی از اقدامات شهرداری در مسیر ارتقای استانداردهای سلامت شهروندان تبریز می باشد.
عبداله پور در توضیح برنامه‌های شهرداری تبریز در ساماندهی و تبدیل به احسن زمین‌های خاکی‌
فوتبال در سطح شهر خاطرنشان نمود: شهرداری تبریز در طول دو سه سال گذشته تجربیات خوبی در
زمینه کسب مشخصات فنی زمین‌های چمن مصنوعی بدست آورده‌است و هم‌اکنون پس از
بهره‌برداری از میادین چمن مصنوعی ارم، تلاش و حمایت از زندانیان، اجرای شش زمین دیگر، یعنی
پاس، دیهیم، حکم آباد، اتحاد، عون بن علی و میدان آلمان را  نیز در دستور کار خود دارد.
وی در ادامه با توجه به وضعیت اقلیمی و هزینه بالای نگهداری زمین های چمن طبیعی نیز گفت: استفاده از زمین چمن مصنوعی، بهترین انتخاب برای توسعه این نوع اماکن ورزشی می باشد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :