معاون عمرانى استاندار آذربایجان شرقى، اجرای پروژه عظیم پارک تبریز را گامی بزرگ در راستای توسعه متوازن شهر توصیف کرد.

به گزارش تبریزمن، محمد صادق پورمهدى، در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه پارک عظیم تبریز، با اعلام این نکته که استان و تبریز، براى آبادانی و توسعه به تلاش و همتى مصاعف نیاز دارد، گفت: خوشبختانه تمامی نهادها و دستگاه های استانی و شهرى در این زمینه همراه و همدل شده اند.

وی در ادامه، با اشاره به پروژه عظیم پارک بزرگ تبریز، تصریح کرد: این پروژه از سال‌های دور و البته در مساحت٨٠٠ هکتارى مطرح بود و اکنون شهردارى تبریز ضمن حفظ محدوده کشاورزى موجود در آن، مساحت پارک را به ١۵٠هکتار افزایش داده است.

معاون عمرانى استاندار، در بخش دیگرى از سخنان خود، به تبیین اهداف این پروژه پرداخت و گفت: یکی از مهم ترین اهداف این پروژه، تقویت و ترفیع یکی از مناطق کم برخوردار شهر است که در راستای توسعه متوازن و هماهنگ شهر صورت می گیرد.

پورمهدى وسعت زیاد این پارک و همجوارى آن با فرودگاه تبریز را، یکی از پتانسیل های این طرح دانست و تاکید کرد: اهمیت این موضوع، از آنجا مضاعف مى شود که تبریز به عنوان پایتخت گردشگرى کشورهای اسلامی در سال ٢٠١٨، انتخاب شده و به همین تناسب، نیاز به مکان هاى تفریحی، گردشگرى، خدماتى و رفاهی دارد.

وى، با اشاره به حساسیت موضوع در کمیسیون ماده ۵، تاکید کرد: مهم ترین تاکید کمیسیون ماده ۵ بر زمان اجراى پروژه بود که امیدواریم عملیات اجرایی آن و به خصوص هتل این مجموعه، تا سال ٢٠١٨ به اتمام برسد.

معاون عمرانى استاندار، ادامه داد: علاوه بر این، آبگیرى دریاچه و مبادى ورودى و خروجی پارک  از دیگر موارد تاکید شده توسط کمیسیون بود که انشالله توسط سرمایه گذار و شهردار منطقه ۴، با دقت تمام مورد توجه قرار خواهد گرفت.

پور مهدى، در پایان سخنان خود، بار دیگر بر حمایت مدیریت استان و دیگر دستگاه های اجرایی و خدماتى از پروژ ها ی سرمایه گذارى، تاکیدکرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :