جلسه بعد از ظهر روز سه شنبه شورای اسلامی شهر تبریز به دلیل عدم رسیدن به حد نصاب تعداد اعضای شورای حاضر تشکیل نشد.

به گزارش تبریزمن، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز با گذشت ۳۸ دقیقه از آغاز وقت جلسه و عدم رسیدن تعداد حاضران شورا به حد نصاب قانونی رسمیت شورا، پایان جلسه را اعلام کرد.

شهردار تبریز علی رغم عدم رسمیت یافتن جلسه، توضیحات مشروح و مکتوب شهرداری را در خصوص پرسش های تنظیم شده توسط یکی از اعضا، به رییس شورا ارایه داد.

به گفته شهرام دبیری موضوعات جلسه امروز شورای شهر در جلسه آینده بررسی خواهد شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :