کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، اعلام کرد برنامه مسابقات به صورت دو تقویم پیشنهادی در بهمن ماه ۹۴ به باشگاه ها ارئه شده است تا نظرات خود را در مورد برنامه مسابقات به سازمان لیگ ارائه دهند.

به گزارش تبریزمن، برنامه مسابقات به صورت دو تقویم پیشنهادی برای کلیه باشگاه ها ارسال شد تا تقویم را بررسی و نظرات خود را برای برنامه ریزی مسابقات فصل ۹۶-۹۵ به سازمان لیگ لیگ فوتبال ایران ارائه دهند و مسلمأ این تقویم تغییرات زیادی خواهد داشت.
لازم به ذکر است دو تقویم پیشنهادی سازمان لیگ به شرح زیر است:

تقویم پیشنهادی شماره یک

تقویم پیشنهادی شماره دو


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :