در دقیقه ۱۸ این دیدار، توقف چند دقیقه ای به دلیل تعویض لباس داوران به وجود آمد.

به گزارش تبریزمن، پس از همرنگ بودن پیراهن های داوران و راه آهنی ها و به دلیل نبود پیراهن دوم داوران، این بازی پس از شروع، در دقیقه هجدهم به دلیل آماده شدن پیراهن های دوم داوران این بازی متوقف شد تا آنها به تعویض لباس های خود بپردازند.

تا پیش از عوض شدن البسه داوران، تشخیص آنها از بازیکنان راه آهن به سختی انجام می شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :