به گزارش تبریزمن، مراسم قرعه کشی رقابت های لیگ برتر فوتبال امشب برگزار شده و تیم های حریفان خود را شناختند.

بر این اساس اولین بازی تیم تراکتورسازی در دور جدید رقابت ها، برابر تیم قدرتمند نفت و در شهر تهران برگزار خواهد شد.

همچنین دو تیم تراکتورسازی تبریز و گسترش فولاد در هفته دوم رقابت ها دربی تبریز را برگزار خواهند کرد.

بر این اساس دربی تیم های پایتخت نیز که امیدوار هستند نتایج خفت بار سال های قبل خود را در فصل جدید جبران کنند، در هفته یازدهم برگزار خواهد شد.

– برنامه هفته اول رقابت ها:

نفت تهران – تراکتورسازی تبریز
سیاه‌جامگان مشهد – استقلال تهران
پرسپولیس – پدیده مشهد
سایپا – گسترش فولاد تبریز
صبای قم – استقلال اهواز
ملوان بندر انزلی – ذوب‌آهن
سپاهان اصفهان – استقلال خوزستان
فولاد خوزستان – پیکان یا راه‌آهن


– برنامه هفته دوم رقابت ها:

گسترش تبریزتراکتورسازی

استقلال خوزستان- پرسپولیس

پدیده- فولاد خوزستان

استقلال اهواز- سیاه جامگان

نفت تهران- صبای قم

استقلال تهران- ملوان انزلی

پیکان/راه آهن- سایپا

ذوب آهن- سپاهان


– برنامه هفته سوم رقابت ها:

تراکتورسازی– پیکان

فولاد خوزستان- استقلال خوزستان

ملوان انزلی- استقلال اهواز

صبای قم- گسترش تبریز

استقلال تهران- ذوب آهن

سپاهان- پرسپولیس

سیاه جامگان- نفت

سایپا- پدیده


– برنامه هفته چهارم رقابت ها:

پدیده- تراکتورسازی

استقلال خوزستان- سایپا

سپاهان- فولاد خوزستان

استقلال اهواز- استقلال تهران

پیکان/راه آهن- صبای قم

نفت- ملوان

پرسپولیس- ذوب آهن

گسترش تبریز– سیاه جامگان


– برنامه هفته پنجم رقابت ها:

تراکتورسازی تبریز – استقلال خوزستان

فولاد خوزستان – پرسپولیس

ذوب‌آهن اصفهان – استقلال اهواز

پدیده خراسان – صبای قم

استقلال تهران – نفت تهران

سیاه‌جامگان مشهد – پیکان یا راه‌آهن

سایپای البرز – سپاهان اصفهان

ملوان بندرانزلی – گسترش فولاد تبریز


– برنامه هفته ششم رقابت ها:

سپاهان- تراکتورسازی

استقلال خوزستان- صبای قم

فولاد خوزستان- ذوب آهن

نفت تهران- استقلال اهواز

گسترش تبریز– استقلال تهران

پیکان/راه آهن- ملوان

پرسپولیس- سایپا

پدیده- سیاه جامگان


– برنامه هفته هفتم رقابت ها:

تراکتورسازی– پرسپولیس

سیاه جامگان- استقلال خوزستان

سایپا- فولاد خوزستان

استقلال اهواز- گسترش تبریز

صبای قم- سپاهان

استقلال تهران- پیکان/راه آهن

ذوب آهن- نفت تهران

ملوان انزلی- پدیده


– برنامه هفته هشتم رقابت ها:

فولاد خوزستان- تراکتورسازی

استقلال خوزستان- ملوان بندرانزلی

پیکان/راه آهن- استقلال اهواز

پرسپولیس- صبا

پدیده- استقلال تهران

سپاهان- سیاه جامگان

گسترش تبریز– نفت تهران

سایپا- ذوب آهن


– برنامه هفته نهم رقابت ها:

تراکتورسازی– سایپا

استقلال تهران- استقلال خوزستان

صبای قم- فولاد خوزستان

استقلال اهواز- پدیده

نفت تهران- پیکان/راه آهن

ملوان بندرانزلی- سپاهان

سیاه جامگان- پرسپولیس

ذوب آهن- گسترش فولاد تبریز


– برنامه هفته دهم رقابت ها:

تراکتورسازی– ذوب آهن

استقلال خوزستان- استقلال اهواز

فولاد خوزستان- سیاه جامگان

سایپا- صبای قم

سپاهان- استقلال تهران

پیکان/راه آهن- گسترش تبریز

پدیده- نفت

پرسپولیس- ملوان


– برنامه هفته یازدهم رقابت ها:

صبای قم- تراکتورسازی

نفت- استقلال خوزستان

ملوان بندرانزلی- فولاد خوزستان

استقلال اهواز- سپاهان

استقلال- پرسپولیس

ذوب آهن- پیکان/راه آهن

سیاه جامگان- سایپا

گسترش تبریز– پدیده


– برنامه هفته دوازدهم رقابت ها:

تراکتورسازی– سیاه جامگان

استقلال خوزستان- گسترش تبریز

فولاد خوزستان- استقلال تهران

پرسپولیس- استقلال اهواز

صبای قم- ذوب آهن

پدیده- پیکان/راه آهن

سپاهان- نفت تهران

سایپا- ملوان بندرانزلی


– برنامه هفته سیزدهم رقابت ها:

ملوان بندرانزلی- تراکتورسازی

پیکان/راه آهن- استقلال خوزستان

استقلال اهواز- فولاد خوزستان

سیاه جامگان- صبای قم

استقلال تهران- سایپا

گسترش تبریز– سپاهان

نفت تهران- پرسپولیس

ذوب آهن- پدیده


– برنامه هفته چهاردهم رقابت ها:

تراکتورسازی– استقلال تهران

استقلال خوزستان- پدیده

فولاد خوزستان- نفت تهران

سایپا- استقلال اهواز

صبای قم- ملوان بندرانزلی

سپاهان- پیکان/راه آهن

پرسپولیس- گسترش تبریز

سیاه جامگان- ذوب آهن


– برنامه هفته پانزدهم رقابت ها:

استقلال اهواز- تراکتورسازی

ذوب آهن- استقلال خوزستان

گسترش تبریز– فولاد خوزستان

استقلال تهران- صبای قم

پیکان/راه آهن- پرسپولیس

پدیده- سپاهان

نفت تهران- سایپا

سیاه جامگان- ملوان بندرانزلی


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :