به گزارش تبریزمن، بعد از ارائه اسناد محرمانه مالی توسط سردار جعفری مدیرعامل سابق باشگاه تراکتورسازی، هیئت مدیره در جلسه فوق العاده دیروز، این موضوعات را بررسی و از سعید عباسی مدیرعامل کنونی باشگاه خواستار ارائه توضیح شدند.

گفته می شود، با توجه به حساسیت خاص این اسناد و احتمال فاش شدن پشت پرده های مالی باشگاه تراکتورسازی، عباسی تیم ویژه ای آماده کرده است تا از امروز اسناد مالی باشگاه را بررسی کنند.

نکته بسیار جالب این است که مدیرعامل پرادعای باشگاه که در مصاحبه های متعدد خود از وجود نفرات کاردان در حوزه های مالی و روابیط بین الملل و فیفا خبر داده بود،حال بعد از ماه ها حواشی پیرامون تیم به بازیکنان، کادر فنی و هواداران در خصوص کسر شش امتیاز، بدهی های میلیاردی به بازیکنان خارجی، به فکر بررسی این اسناد و پیگیری موارد ذکر شده در اسناد ارائه شدهاز سوی مدیرعامل قبلی افتاده است.

جای بسی تأسف است آقای مدیرعامل غیرفوتبالی تراکتوری ها تاکنون در این مدت پیگیر این موضوعات نبوده و معلوم نیست در ادامه چه بر سر باشگاه پر هوادار تراکتورسازی خواهد آمد و هنوز نفهمیده ایم که چرا مسئولین استانی و هیئت مدیره باشگاه بزرگ تراکتورسازی مدیرعامل غیربومی این باشگاه را بازخواست نکرده اند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :