به گزارش تبریزمن، استوار نامه شهر تبریز، به عنوان “شهر جهانی فرش دست بافت” با حضور نمایندگان اتحادیه جهانی صنایع دستی، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و دستیار ویژه رئیس جمهور اعطا شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :