زمان شروع ثبت نام داوطلبان آزمون استخدامی «دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی کشور» تغییر کرد.

به گزارش تبریزمن، پیش از این اعلام شده بود که ثبت نام از «دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی کشور» از روز سه شنبه ۲۲ دی ماه آغاز می شود اما سازمان مدیریت و برنامه ریزی اعلام کرد که به دلیل تسهیل در امر ثبت نام، این کار به تعویق افتاد.

بر اساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، این تصمیم به منظور فراهم کردن فرصت مطالعه دفترچه های آزمون های استخدامی «مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی» ، «دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی کشور» و امکان انتخاب مناسب تر از بین فرصت های شغلی اعلام شده و تسهیل در امر ثبت نام از داوطلبان براساس شرایط تعیین شده در هریک از دفترچه ها اتخاذ شده است.

زمان شروع ثبت نام از داوطلبان آزمون استخدامی «دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی کشور» متعاقباً پس از پایان مهلت ثبت نام آزمون استخدامی «مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور» اعلام و ثبت نام از داوطلبان واجد شرایط در زمان تعیین شده انجام می شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :