دریافت این کارت اعتباری هیچ تاثیری در تسهیلات ازدواج زوج های جوان نخواهد داشت و سقف اعتباری هر زوج در این طرح ۱۰ میلیون تومان است.

نام نویسی از متقاضیان کارت های خرید اعتباری کالا از امروز شنبه ۱۹ دی آغاز می شود.

به گزارش تبریزمن،  مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی اعلام کرد: د ر مرحله نخست ثبت نام برای دریافت کارت های اعتباری زوج های جوان، کارمندان رسمی و پیمانی دستگاه های دولتی و بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش بیمه صندوق بازنشستگی کشوری در اولویت ثبت نام قرار دارند.

ناصر حکیمی افزود: زوج های جوان که در سامانه قرض الحسنه تسهیلات ازدواج بانک مرکزی ثبت نام کرده اند می توانند برای دریافت کارت خرید اعتباری ثبت نام کنند.

وی خاطرنشان کرد: دریافت این کارت اعتباری هیچ تاثیری در تسهیلات ازدواج زوج های جوان نخواهد داشت و سقف اعتباری هر زوج در این طرح ۱۰ میلیون تومان است.

حکیمی افزود: کارمندان رسمی و پیمانی دستگاه های دولتی و بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش بیمه صندوق بازنشستگی کشوری که دریافتی ماهانه انها کمتر از ۱۵ میلیون ریال است نیز می توانند برای دریافت کار اعتباری ثبت نام کنند، سقف اعتبار این افراد حداکثر تا چهار برابر دریافتی ماهانه آنهاست.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی گفت: زوج های جوان با کد رهگیری وام قرض الحسنه می توانند برای کارت خرید کالا ثبت نام کنند. این عده می توانند با همان کد رهگیری وارد سامانه شوند و گزینه جدید تسهیلات کارت اعتباری را انتخاب کنند و مدارک دیگری لازم نیست.

ناصر حکیمی افزود: کارکنان دولت و مستمری بگیران هم برای تقاضا می توانند به مدیریت منابع انسانی و کارگزینی خود مراجعه و ثبت نام کنند و این مدیریت ها تقاضای نیروهای تحت پوشش خود را به صورت جمعی به بانک عامل ارائه می دهند و پس از ثبت نام و نهایی شدن تقاضا از طریق پیامک اطلاع رسانی می شود.

وی گفت: کارکنان دولت و مستمری بگیران پس از نهایی شدن تقاضا باید به بانک عامل مراجعه و قراردادها را امضا کنند.

حیکمی افزود: برای این طرح در حال حاضر ۴۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است و محدودیتی برای ثبت نام وجود ندارد.

وی افزود: اگر اعتبارات دیگری پیش بینی و اضافه شود در مرحله بعدی برای افرادی غیر از این سه گروه نیز کارت خرید اعتباری کالا صادر خواهد شد.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی  در ادامه اعلام کرد: در مرحله نخست ثبت نام برای دریافت کارت های اعتباری زوج های جوان، کارمندان رسمی و پیمانی دستگاه های دولتی و بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش بیمه صندوق بازنشستگی کشوری در اولویت ثبت نام قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: دریافت این کارت اعتباری هیچ تاثیری در تسهیلات ازدواج زوج های جوان نخواهد داشت و سقف اعتباری هر زوج در این طرح ۱۰ میلیون تومان است.

حکیمی افزود: کارمندان رسمی و پیمانی دستگاه های دولتی و بازنشستگان و مستمری بگیران تحت پوشش بیمه صندوق بازنشستگی کشوری که دریافتی ماهانه انها کمتر از ۱۵ میلیون ریال است نیز می توانند بر ای دریافت کار اعتباری ثبت نام کنند ، سقف اعتبار این افراد حداکثر تا چهار برابر دریافتی ماهانه آنهاست.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :