به گزارش تبریزمن، در ساعات اولیه روز پنجشنبه سوم دی، دکتر پزشکیان وزیر بهداشت دولت اصلاحات و نماینده مجلس شورای اسلامی به همراه سردار مصطفی مولوی یار همیشه همراه سردار آقا مهدی باکری و دکتر سرمست از اساتید دانشگاه تبریز و همچنین شکور اکبرنژاد نماینده سابق مجلس و نیز دکتر قره سید رومیانی از نمایندگان فعلی استان با حضور در فرمانداری تبریز ثبت نام کرده تا تنی چند از نخبگان سیاسی و محبوب استان وارد چرخه انتخابات شوند.

nejati (11) (2)

nejati (9) (2)

nejati (6) (2)

nejati (1) (2)

nejati (13) (2)

nejati (12) (2)

nejati (17) (2)

nejati (15) (2)

IMG_3694

nejati (4) (2)

nejati (7) (2)

 

nejati (10) (2)


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :