به گزارش تبریزمن، مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری کلانشهر تبریز گفت: معلولیت محدودیت نیست و بسیاری از این افراد دارای نبوغی باورنکردنی هستند و جامعه چشم انتظار توانمندی‌های بی بدیل آنهاست.

 دکتر علیرضا رحیمی در همایش ” سلام آقای شهردار” در فرهنگسرای الغدیر که با حضور اعضا شورای اسلامی کلانشهر تبریز و جمع کثیری از خیرین و جانبازان و معلولان برگزار شد اظهار داشت: اولین اقدام در راه یاری به این افراد ، باور آنها و سهیم کردنشان در اجتماعی است که در آن زندگی می کنند.

وی با اشاره به اینکه کلانشهر تبریز با اقداماتی همچون همایش مذکور توانسته الگو بسیاری از شهرهای دیگر در این حوزه باشد، تصریح کرد: فصل مشترک تمامی نامه هایی که نوشته شده است یک درخواست ساده با عنوان مناسب سازی فضا و محیط شهری مطابق با نیازهای این انسانهای متفاوت بود که بر اساس شواهد، خوشبختانه در اولویت کاری شهردار و مدیران کلانشهر تبریز قرار دارد.

به نقل از شهریار، رحیمی با اشاره به نوابغ معلولی همچون  نیک وویچیچ ، استیون ویلیام هاوکینگ و محمدصادق مهیار که یکی از افتخارات آذربایجان در حوزه ورزش محسوب می شود ادامه داد:  معلولان باید فرصت یابند تا استعدادهای خلاق هنری و فکری خود را رشد دهند و آن را نه تنها برای منافع خود، بلکه برای غنی‌سازی جامعه به کار گیرند.

وی تاکید کرد: لذا باید دسترسی آنان برای مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی تضمین شود.

مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری کلانشهر تبریز در پایان با قرائت یکی از نامه ها به عنوان حسن ختام سخنان خود گفت: باید این حقیقت را بپذیریم که اگراین افراد متفاوت به درون جامعه برمی گردند و به فعالیت می‌پردازد، حتما توانمندی دارد و این توانمندی چیزی نیست جز اراده‌‌ی راسخ آنها در فتح مشکلات.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :