حکم دکتر صادق نجفی، جانشین معاون اداری و مالی شهردار تبریز منصوب شد.

به گزارش تبریزمن، دکتر نجفی، طی حکمی «دکتر مظفر سلیمانی» را با حفظ سمت، به عنوان جانشین معاون اداری و مالی شهردار تبریز منصوب کرد.

شهردار تبریز در حکم خود، خطاب به دکتر سلیمانی تاکید کرده است: از جنابعالی که بحمدالله از تجارب گرانسنگ در حوزه امور مالی و ذیحسابی برخوردارید، انتظار می‌رود وظایف خطیر معاونت اداری و مالی را کماکان پویا، دقیق و منسجم هدایت کنید.

شهردار تبریز همچنین در حکم خود شفای عاجل مهندس آقامحمدی، معاون اداری و مالی را از درگاه ایزد منان مسئلت کرده و برای سلیمانی، آرزوی توفیق کرده است.

گفتنی است آقامحمدی، معاون اداری و مالی شهردار تبریز، از یک ماه گذشته بر اثر سانحه تصادف، در بستر بیماری است.

شایان ذکر است سلیمانی، مدیر کل اداره امور مالی و ذیحسابی شهرداری تبریز است که طبق حکم صادره از سوی دکتر نجفی، با حفظ سمت به عنوان جانشین معاون اداری و مالی منصوب شده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :