بعد از گمانه زنی های هفته های اخیر در مورد تغییرات در بدنه مدیران شهرداری تبریز، طبق اخبار غیر رسمی به نظر می رسد که تغییرات در چند مجموعه شهرداری تبریز نهایی شده است.

به گزارش تبریزمن، طبق اخبارغیر رسمی شنیده شده، شهرداری های مناطق یک،سه،شش و سازمانهای پارکها و زیباسازی نیز دچار تغییر شده اند.

آخرین اخبار غیر رسمی حاکی از این مساله است که طی جدیدترین ابلاغ های صادرشده مهندس مهدی یوسفی بعنوان شهردار منطقه یک انتخاب شده و مهندس بهراء شهردار سابق منطقه یک نیز به عنوان مدیر عامل بهره برداری مترو منتصب شده اند.

مهندس فرهاد روشنی شهردار سابق منطقه شش نیز به عنوان شهردار جدید منطقه سه منصوب شد و مهندس اکبری شهردار سابق منطقه سه نیز به عنوان مشاور دکتر نجفی شهردار تبریز حکم جدیدی دریافت نموده است.

طبق آخرین اخبار مهندس مکانی نیز به عنوان شهردار منطقه شش منصوب و جایگزین مهندس فرهاد روشنی شده است.

از سازمان های شهرداری تبریز نیز اولین تحولات در سازمان زیبا سازی به وقوع پیوسته است که مهندس علی فرخی به عنوان مدیرعامل سازمان زیبا سازی شهرداری تبریز منصوب شده و مهندس امجدی مدیرعامل سابق به عنوان قائم مقام سازمان پارک ها و فضای سبز کلانشهر تبریز انتصاب شده است.

آخرین اخبار از انتصابات فوق نشانمیدهد که تغییرات ذکر شده نهایی شده و در ساعات آینده و به صورت رسمی اعلام خواهدشد، تبریزمن پیگیر اعلام نهایی این انتصابات می باشد و آخرین اخبار در اختیار کاربران قرار می گیرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :