به گزارش تبریزمن، عباس نژاد مدیرعامل این سازمان با اشاره به دستورالعمل نحوه اجرای آئین نامه قانون مربوط به تمرکز امور تاکسیرانی که به موجب آن برنظارت شهرداری ها به شرکت های حمل و نقل درون شهری و موسسات اتومبیل کرایه و تاکسی تلفنی ها تاکید گردیده است افزود: سازمان تاکسیرانی شهرداری تبریز بعنوان متولی این امر در شهرداری با جدیت و بدون اغماض با متخلفان برخورد خواهد نمود.

وی ادامه داد: دراین راستا با مصوبه کمیته انظباطی سازمان، مجوز پلمپ تعداد ۶ موسسه که فاقد پروانه فعالیت بوده و یا اعتبار پروانه آنها به اتمام رسیده بود و بعضآ نیز نسبت به تغییر مدیریت یا مکان فعالیت اقدام نموده بودندوبه اخطاریه های مکتوب سازمان نیز توجهی نکرده بودند ازمعاون محترم دادستان عمومی و انقلاب تبریز دریافت گردید.

عباس نژاد درنهایت ازعموم شهروندان درخواست نمودکه به محض مشاهده هرگونه تخلفی توسط تاکسی تلفنی ها مراتب را در اسرع وقت  ازطریق شماره تماس ۳۴۷۹۶۷۹۹به سازمان تاکسیرانی اطلاع دهند


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :