مدیر کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی گفت: جذب سرمایه گذاران برای توسعه تولید داخلی از نیازهای استان بوده تا بتوان علاوه بر حمایت از سرمایه گذاران خارجی تولید داخلی را نیز افزایش داد.

به گزارش تبریزمن،  رضا حسینی در جلسه بررسی مسایل و مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی و سرمایه گذاری استان در استانداری، خواستار مساعدت قانونی دستگاه های اجرایی برای حل و رفع مشکلات سرمایه‌گذاری شد.

وی با اشاره به اهمیت نگاه به سرمایه گذاری خارجی یادآور شد: از جلب و جذب سرمایه گذاری های داخلی در راه اندازی واحدهای تولیدی، صنعتی و سرمایه گذاری نیز نباید غافل باشیم.

حسینی، اظهار کرد: در زمان کنونی باید از راه و روش های گوناگون برای جذب و جلب سرمایه گذاری استفاده و گام های اساسی برای توسعه آذربایجان شرقی برداشته شود.

در این جلسه مدیران و نمایندگان واحدهای تولیدی، معدنی و سرمایه گذاری مشکلات خود را بیان کرده و مدیران کل، روسا و نمایندگان دستگاه های اجرایی ارائه دهنده خدمات سرمایه گذاری در راستای حل و رفع مشکلات موجود و آسان سازی در فرآیند سرمایه گذاری تصمیمات مورد نیاز را اتخاذ کردند.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :