به گزارش تبریزمن، کمیته انضباطی رای های خود را در خصوص تیم های مختلف فوتسال صادر کرد.

جریمه نقدی برای تیم مس سونگون ورزقان

مسابقه تیم های مس سونگون ورزقان و یاسین پیش رو قم برگزار شد و از سوی تماشاگران تیم مس سونگون تخلفاتی مبنی بر فحاشی و اهانت به داور بازی که موجب وقفه در مسابقه شد، رخ داد. این تیم طبق ماده ۷۸ و ۷۹ آیین نامه انضباطی به تذکر کتبی و پرداخت ۲۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

جریمه ۱۰۰ میلیونی برای تیم گیتی پسند اصفهان

رقابت دو تیم گیتی پسند اصفهان و دبیری تبریز روز ۷ مهرماه انجام شد و تماشاگران تیم گیتی پسند اصفهان تخلفاتی مبنی بر فحاشی و اهانت به داوران و پرتاب اشیا به زمین بازی رخ داد. این تیم باید ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :