رئیس دستگاه نظارت بر انتخابات هفتمین دوره سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان با ارسال نامه به دستگاه نظارت استان‌ها جزییات لغو انتخابات را در استان ها اعلام کرد.

به گزارش تبریزمن، بنابر گزارش دریافتی از دفتر سازمان‌های‌ مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی انتخابات هیئت ‌مدیره سازمان‌های نظام ‌مهندسی ساختمان استان‌ها در برخی حوزه‌ها مواجه با مشکلات الکترونیکی شد.

این انتخابات که به عنوان نخستین انتخابات در سطح کشور بصورت کاملا الکترونیکی برگزار می‌شد در چند حوزه از بعضی از استان‌ها مواجه با مشکل شد و در حوزه های دیگر بصورت پیش بینی شده جریان یافت.

بر همین اساس، منوچهر شیبانی‌اصل رئیس دستگاه نظارت بر هفتمین دوره انتخابات نظام‌ مهندسی ساختمان کشور بر این اساس در نامه‌ای به دستگاه نظارت استان‌ها اعلام کرد: در جهت صیانت کامل از آرای اعضای سازمانهای نظام‌مهندسی ساختمان استان‌ها با توجه به برخی مشکلات پیش‌آمده در فرآیند رای‌گیری الکترونیکی انتخابات در بعضی از استان‌ها، در صورتی که هیئت اجرایی استان مشکل موجود را با نظر دستگاه نظارت استان قابل رفع ندانسته و از صحت کامل فرآیند رای گیری اطمینان لازم را حاصل نکند، مجاز است حسب نصوص مندرج در آیین نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ انتخابات روز جاری (مورخ۱۳۹۴/۰۷/۱۶) را لغو کرده و در پنجشنبه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ آن را برگزار کند.

بنا بر این گزارش در این نامه بر صیانت کامل از آرای اعضای سازمان ها و اطمینان لازم از صحت کامل فرآیند رای گیری تاکید شده است.

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :