تبریزمن، پرسپولیسی ها در انزلی برای مهاجم هندوراسی خود جشن تولد گرفتند و با روحیه مضاعف به مصاف ملوان انزلی خواهند رفت.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :