یست و ششمین جلسه و آخرین دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان نفتی برگزار شد.

به گزارش تبریزمن، قاضی صلواتی پس از اخذ آخرین دفاعیات متهمان و وکلای پرونده گفت: دادگاه در اولین فرصت طبق مواد قانونی حکم را صادر خواهد کرد.

رئیس دادگاه در پایان جلسه از همه کسانی که در برگزاری این جلسات شرکت و همکاری داشتند، قدردانی کرد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :