سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز از تعطیلی جلسات شورای اسلامی شهر تبریز تا مهرماه خبر داد.

به گزارش تبریزمن، دکتر حبیب شیری آذر در حاشیه جلسه علنی شورای اسلامی شهر تبریز با اعلام این مطلب اظهار داشت: به دنبال انتخابات هئیت رئیسه، اعضای کمیسیون ها و اعضای کمیته ها و شوراهای سازمان شورای چهارم شهر تبریز فعالیت خود در سال سوم دوره چهارم را از با قدرت و همدلی آغاز خواهد کرد.

شیری آذر با اشاره به تصویب طرح دو فوریتی افزایش کمیسیون های شورای شهر تبریز به هشت کمیسیون گفت: بر اساس مصوبه شورای شهر تبریز کمیسیون های سرمایه گذاری، معماری و شهرسازی و معماری ترافیک نیز به کمیسیون های پنجگانه شورای شهر اضافه شد

وی با تاکیدبر اینکه افزایش تعداد کمیسیون ها در راستای تخصص محوری در شورا و بررسی تخصصی مسائل شهری صورت گرفته است

اظهار داشت: بر اساس تصمیم و مصوبه اعضای شورای شهر تعداد اعضای کمیسیون های فرهنگی و بودجه هفت نفر تعیین گردید شش کمیسیون دیگر نیز پنج عضو خواهند داشت.

گفتنی است در جلسه صبح یکشنبه شورای اسلامی شهر تبریز، دو فوریت و لایحه افزایش کمیسیون های شورا به ۸ کمیسیون به تصویب رسید .

 بنا بر این گزارش کمیسیون های سرمایه گذاری، حمل و نقل و ترافیک و معماری و شهرسازی به جمع این کمیسیون ها پیوست .

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :