به گزارش تبریزمن، جلسه امروز شورای شهر تبریز بیشتر صرف بررسی لوایح و پرونده های شهروندان گردید تا از این طریق مقداری از گرفتاری ها و مشکلات آن ها کاهش یابد.

nejati (4) [1600x1200] nejati (5) [1600x1200] nejati (6) [1600x1200] nejati (7) [1600x1200] nejati (8) [1600x1200] nejati (14) [1600x1200] nejati (17) [1600x1200] nejati (18) [1600x1200] nejati (19) [1600x1200] nejati (30) [1600x1200] nejati (31) [1600x1200] nejati (34) [1600x1200] nejati (36) [1600x1200] nejati (37) [1600x1200]

عکس : حسین نجاتی

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :