به گزارش تبریزمن، از ساعاتی قبل جلسه تونی اولیویرا و سعید عباسی در محل دفتر باشگاه آغاز شده است.

گفته می شود این جلسه که از یک و نیم ساعت قبل آغاز شده است، در خصوص نهایی شدن وضعیت سرمربی و تیم بررسی می شود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :