جلسه علنی امروز شورای شهر تبریز در عمارت شهرداری تبریز برگزار شد. 

تبریزمن، سرویس چندرسانه ای؛ در جلسه امروز صادق نجفی شهردار تبریز نیز حضور داشت و ریاست جلسه امروز بر عهده شهرام دبیری رئیس شورای شهر بود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :