به گزارش تبریزمن، جلسه شورای شهر تبریز صبح امروز در همارت شهرداری تبریز با حضور رئیس پلیس راهنمایی و رانندگیآذربایجان شرقی برگزار شد.

nejati (1) nejati (2) nejati (3) nejati (4) nejati (5) nejati (6) nejati (7) nejati (8) nejati (9) nejati (10) nejati (11) nejati (12) nejati (13) nejati (14) nejati (15) nejati (16) nejati (17) nejati (18) nejati (19) nejati (20) nejati (21) nejati (22) nejati (23) nejati (24) nejati (25) nejati (26) nejati (27) nejati (28)


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :