به گزارش تبریزمن، جلسه هماهنگی برگزاری اولین لیگ کیک بوکسینگ کشور به منظور آشنایی بیشتر با آیین نامه سازمان لیگ و مسابقات برگزار شد.

عکاس: بهزاد عزیزپور


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :