مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی از مشارکت گروه های گشت و کنترل منابع آبی در اجرای برنامه تعادل بخشی خبرداد و گفت: به همت گروه های نظارتی از حفر ۳۵۰ حلقه چاه غیر مجاز در سال جاری جلوگیری شده است.

به گزارش تبریزمن، هاشمی درکارگاه آموزشی گروه های گشت و کنترل منابع آبی استان با اشاره به ثمرات تعادل بخشی از جمله کاهش روند بیابانی شدن و فرونشست زمین گفت: برداشت بی رویه و غیرمجاز نقش مهمی در کاهش ذخایر آبی داشته و مدیریت منابع آبی را با مشکل مواجه می کند.

وی با اشاره به نقش آب در زندگی امروزی، بر ضرورت مدیریت مصرف در بخش های مختلف خانگی، صنعتی و کشاورزی تاکید کرد.

هاشمی با اعلام اینکه سرانه آب قابل دسترس درآذربایجان شرقی کمتر از میانگین کشوری است ، گفت: این سرانه در کشور یکهزار و ۹۰۰ متر مکعب و در استان ما یک هزار و ۲۵۰ متر مکعب در سال است.

معاون حفاظت بهره برداری شرکت آب منطقه ای استان نیز در این همایش با اشاره به تغییر رویکرد دولت از مدیریت سازه به مدیریت بهره بردار، افزایش اعتبار تعادل بخشی را نشانگر اهتمام ویژه دولت یازدهم به مدیریت منابع آبی دانست .

مجتبی جلیل زاده با اشاره به اینکه تعداد ۱۵ پروژه در قالب طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی در حال اجراست ، گفت: تجهیز کلیه چاه ها به کنتور هوشمند، برقی کردن چاه ها، جایگزینی پساب با چاه های کشاورزی، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی از جمله شاخصه های این طرح است.

وی با بیان اینکه وظایف گروهای بازرسی در قالب برنامه ای مدون تدوین شده است ، گفت: موفقیت برنامه تعادل بخشی نیازمند مشتارکت همه ذی نفعان است.

جلیل زاده اظهار کرد: هدف برنامه تعادل بخشی گرفتن آب از کشاورزان نیست بلکه بر مدیریت بهبنه مصرف تاکید دارد.

مجری طرح تعادل بخشی آب های زیرزمینی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی هم با اشاره به فعالیت ۴۶ گروه گشت و کنترل منابع آبی دراستان تاکید کرد: احیای منابع آبی نیازمند آگاه سازی و همراه سازی است.

یوسف غفارزاده با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته درزمینه تعادل بخشی منابع زیرزمینی استان، گفت: برش شهرستانی تعریف شده و مشخص است که در هر شهرستان چه اقدامی باید انجام شود.

منابع آب های زیرزمینی آذربایجان شرقی شامل ۲۸ هزار و ۲۲۶ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق با ظرفبت تخلیه ۱٫۳۱۶ میلیارد متر مکعب ، یکهزار و ۹۶۰ رشته قنات با تخلیه ۱۸۵ میلیون مترمکعب و دوهزار و ۲۹۵ دهنه چشمه با تخلیه ۹۹ میلیون متر مکعب است.

از نظر تقسیمات حوضه های آبریز کشور، حوضه های آبریز ارس ، سفیدرود ، قزل اوزن ، و دریاچه ارومیه پهنه استان آذربایجان شرقی را تشکیل می دهند و بیشترین مساحت استان در محدوده حوضه آبریز دریاچه ارومیه است.


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها : ,,,

این خبر را به اشتراک بگذارید :