مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تبریز از جمع آوری تابلوهای بدون مجوز و دیگر زواید محیطی در حدفاصل میدان راه آهن تا پل حمید، خبر داد.

به گزارش تبریزمن، علی فرخی در توضیح این خبر گفت: خیابان امام خمینی، یکی از خیابان های قدیمی تبریز است که با افزایش میزان سکونت در محدوده این خیابان و رشد ناموزون آن، تابلوهای بدون مجوز وزواید بصری نیز در آن افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، نیاز به ساماندهی عناصر محیطی از جمله تابلوها و صندوق های حمایتی بدون مجوز، در طول مسیر احساس می شد که سازمان زیباسازی نیز، در این راستا، به جمع آوری این عناصر اقدام خواهدکرد.

مدیرعامل سازمان زیبا سازی، در ادامه، با دعوت از شهروندان برای مشارکت در این امر، تصریح کرد: بدین وسیله از شهروندان محترم نیز درخواست می کنیم که نسبت به جمع آوری این تابلوها و دیگر زواید محیطی اقدام کنند و یا در صورت نیاز، هماهنگی های لازم را با معاونت فنی و اجرایی سازمان انجام دهند.

فرخی تاکید کرد: در صورت عدم جمع آوری این عناصر یا عدم هماهنگی با عوامل، سازمان زیبا سازی راسا به جمع آوری آن ها اقدام خواهد نمود.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :