فرماندار تبریز گفت: برنامه مسولان جمع آوری تدریجی قلیان با استفاده از سیاست های بازدارنده است.

به گزارش تبریزمن،  رحیم شهرتی فر پیش از ظهر چهارشنبه در کارگروه تخصصی امنیت غذایی شهر تبریز با تاکید بر لزوم فرهنگ سازی در خصوص کاهش مصرف دخانیات بخصوص قلیان افزود: می بایست با ممنوعیت تبلیغ مواد دخانی و نیز جلوگیری از مصرف آن در محافل عمومی با پدیده ی روز افزون مصرف آن مبارزه کنیم.

شهرتی فر با اشاره به جایگاه اتحادیه های صنفی در امر مبارزه با رواج مواد دخانی گفت: اتحادیه های مربوطه از صدور و تمدید هرگونه پروانه ی کسب مرتبط با مواد دخانی خودداری کنند.

فرماندار تبریز با انتقاد از رواج مصرف قلیان در پارک ها و فضاهای سبز شهری تصریح کرد: از طریق سازمان های پارک ها و فضای سبز شهرداری تبریز سعی در ممنوعیت آوردن قلیان به پارک ها هستیم.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :