همایش بزرگ طرفداران دکتر پزشکیان حاشیه های جالبی هم داشت.

تبریزمن، سرویس عکس: همایش بزرگ ” طرفداران عدالت و قانون همه با هم با فرزند محبوب ملت آذربایجان دکتر مسعود پزشکیان” در مجموعه ورزشی خانواده واقع در الهیه برگزار شد.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :