درحالیکه فقط چند روز به تحویل سال جدید زمان باقی مانده است، حال و هوای ویژه ای کلانشهر تبریز را فرا گرفته است.

تبریزمن، سرویس چندرسانه ای؛ گشت و گذار عکاس و خبرنگار تبریزمن در خیابان ها و مراکز تجاری تبریز نشانگر این است که شور و شوق نوروزی شهر را فرا گرفته است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :