مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه در روز جاری (یکشنبه) حجم آب دریاچه به سه میلیارد متر مکعب افزایش یافته است، گفت: حجم آب دریاچه نسبت به روز مشابه در سال گذشته در حدود یک میلیارد متر مکعب افزایش یافته است.

به گزارش تبریزمن، غلامرضا هاشمی روز یکشنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان آذربایجان شرقی افزود: تراز سطح آب دریاچه ارومیه در زمان حاضر یک هزار و ۲۷۰ متر است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۶ سانتی متر افزایش ارتفاع داشته است.

وی ادامه داد: وسعت آب دریاچه دو هزار و ۶۳۵ کیلومتر مربع است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۶۷۵ کیلومتر مربع افزایش یافته است.

وی بارندگی استان آذربایجان شرقی تا آخر تیرماه سال آبی جاری را ۳۴۵ میلی متر اعلام کرد و گفت: این میزان بارندگی نسبت به دراز مدت، ۲۰ درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد کاهش نشان می دهد.

هاشمی ادامه داد: بیشترین میزان بارندگی، با بیش از ۷۰ درصد افزایش مربوط به شهرستان شبستر و کمترین بارش، مربوط به شهرستان سراب با ۱۳ درصد کاهش است

وی با اشاره به تشکیل گروه های گشت و بازرسی به منظور جلوگیری و شناسایی تخلفات اعم از حفاری چاه غیرمجاز و برداشت غیرمجاز از آبهای سطحی و زیرزمینی ، ادامه داد: پر و مسلوب المنفعه کردن سه هزار حلقه چاه غیرمجاز در دستور کار قرار دارد و در چهار ماه گذشته ۸۳۷ حلقه چاه مسدود شده است.

هاشمی با اشاره به جلوگیری از مازاد برداشت چاه های کشاورزی با همکاری شرکت توزیع برق استان و شهرستان تبریز و جهاد کشاورزی گفت: قطع برق هفت هزار و ۵۶۳ حلقه چاه مجاز کشاورزی بعد از فصل زراعی در دستور کار قرار دارد و برق ۲۳۳ چاه قبل از فصل بهره برداری قطع شده است.

دریاچه ارومیه دومین دریاچه شور جهان است که در ۲۰ سال گذشته با بحران شدید کم آبی مواجه شده و از پهنه ۵۷۰۰ کیلومتری آن در مهرماه سال گذشته تنها حدود ۱۰ درصد باقی مانده بود.

پیش از این، میزان آب موجود در دریاچه ارومیه تا ۳۲ میلیارد متر مکعب نیز رسیده بود و در تراز اکولوژیک ۱۲۷۴٫۱ متری دریاچه ارومیه از سطح دریاهای آزاد، میزان آب آن نزدیک به ۱۴ میلیارد متر مکعب بوده است.

امسال روند خشکی سال های گذشته دریاچه ارومیه متوقف شده و این دریاچه شرایط تثبیت را می گذراند.

ستاد احیای دریاچه ارومیه از سال گذشته با برنامه های اجرایی مدون در راستای تثبیت وضعیت فعلی دریاچه اقداماتی را آغاز کرده که نتیجه بخش بوده است.


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :